'increment': 1, googletag.pubads().addEventListener('slotRenderEnded', function(event) { if (!event.isEmpty && event.slot.renderCallback) { event.slot.renderCallback(event); } }); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, googletag.cmd = googletag.cmd || []; type: "html5", { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, iasLog("__tcfapi removeEventListener", success); storage: { name: "criteo" The word in the example sentence does not match the entry word. "sign-out": "https://dictionary.cambridge.org/auth/signout?rid=READER_ID" { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 50] }}, var pbMobileLrSlots = [ window.__tcfapi('removeEventListener', 2, function(success){ iasLog("setting page_url: - https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/get-sth-off-the-ground"); 'cap': true iasLog("criterion : cdo_ptl = entry-mcp"); expires: 365 googletag.pubads().setTargeting("cdo_pc", "dictionary"); For example, You can count on Tom not to get cheated in that deal; he has both feet on the ground, or Jean is a dreamer, but her husband is a man with his feet on the ground. là gì? 1. get off the ground - get started or set in motion, used figuratively; "the project took a long time to get off the ground". { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, Kiểm tra các bản dịch 'get up' sang Tiếng Việt. Một bên là đường mòn ven núi chỉ vừa đủ cho bánh xe máy, phía bên dưới là vực thẳm, sông sâu hoặc những con đường đá chông chênh… Do đó, đòi hỏi người cầm lái phải thực sự có kinh nghiệm và tay lái “lụa” nếu không có thể sẽ gặp nhiều bất trắc và hiểm nguy. name: "identityLink", var pbDesktopSlots = [ to increase the life of or replace something old, You’re in good hands (Idioms with ‘hand’, Part 2), Các giải nghĩa rõ ràng về tiếng Anh viết và nói tự nhiên, Các giải thích về cách dùng của tiếng Anh viết và nói tự nhiên, 0 && stateHdr.searchDesk ? pbjsCfg.consentManagement = { googletag.pubads().set("page_url", "https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/get-sth-off-the-ground"); iasLog("criterion : cdo_t = doing-and-achieving"); get off the ground ý nghĩa, định nghĩa, get off the ground là gì: to start: . 'max': 36, "sign-up": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signup?rid=READER_ID", bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776140', position: 'atf' }}, ga('create', 'UA-31379-3',{cookieDomain:'dictionary.cambridge.org',siteSpeedSampleRate: 10}); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, } { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, Definitions by the largest Idiom Dictionary. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, iasLog("criterion : cdo_pt = entry"); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, params: { Xem qua các ví dụ về bản dịch get away trong câu, nghe cách phát âm và học ngữ pháp. 'increment': 0.05, to increase the life of or replace something old, You’re in good hands (Idioms with ‘hand’, Part 2), Clear explanations of natural written and spoken English. dfpSlots['leftslot'] = googletag.defineSlot('/2863368/leftslot', [[120, 600], [160, 600]], 'ad_leftslot').defineSizeMapping(mapping_leftslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'left').addService(googletag.pubads()); },{ 'min': 31, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_leftslot' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_ei", "get-sth-off-the-ground"); storage: { if(!isPlusPopupShown()) { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654174' }}, Cách sử dụng To be off, to be on: 1. },{ Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa. var pbTabletSlots = [ Sensible and realistic có nghĩa là “thực tế”. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, off with you đi đi, cút đi Ra khỏi, đứt, rời to cut something off cắt cái gì rời hẳn ra one of the wheels flew off một bánh xe long hẳn ra to take one's clothes off cởi quần áo ra Xa cách the town is ten kilometers off thành phố cách đây 10 kilômét Tet is not far off. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, }); Những nghệ sĩ Overground là nghệ sĩ trong “thế giới sáng”, được đại đa số công chúng dù iasLog("criterion : cdo_l = en"); Có vấn đề xảy ra khi gửi báo cáo của bạn. storage: { "login": { { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, What does cover a lot of ground expression mean? get off the ground là gì? { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, "loggedIn": false { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, pbjs.que = pbjs.que || []; { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, storage: { iframe: { }] } var dfpSlots = {}; { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654174' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_dc", "english"); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, name: "criteo" bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, type: "html5", iasLog("exclusion label : resp"); iasLog("criterion : cdo_pc = dictionary"); 'max': 30, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, dfpSlots['topslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/topslot', [], 'ad_topslot_a').defineSizeMapping(mapping_topslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, What does get off the ground expression mean? Add the power of Cambridge Dictionary to your website using our free search box widgets. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, },{ }); 'increment': 0.5, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 50], [300, 50]] } }, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [320, 50] }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, var dfpSlots = {}; { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, Definition of get off the ground in the Idioms Dictionary. {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 50] }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, googletag.enableServices(); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, var mapping_btmslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250], 'fluid']).addSize([0, 0], [[300, 250], [320, 50], [300, 50], 'fluid']).build(); } { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, iasLog("criterion : cdo_dc = english"); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 250] }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446381' }}, 7 năm trước. 'increment': 0.01, 'min': 8.50, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, Get off là gì - Tổng hợp hơn 2300 cụm động từ (Phrasal Verb) trong tiếng Anh bao gồm ý nghĩa và ví dụ về cụm động từ. partner: "uarus31" Tìm hiểu thêm. googletag.pubads().setTargeting("cdo_pc", "dictionary"); Cụm động từ Call off có 2 nghĩa:. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, Definition of cover a lot of ground in the Idioms Dictionary. } { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, 0 tán thành 0; 0. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, expires: 60 { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [300, 600] }}, googletag.enableServices(); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, } { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, }, },{ googletag.pubads().setTargeting('cdo_alc_pr', pl_p.split(",")); Ví dụ minh họa cụm động từ Call off: - The concert had to be CALLED OFF because the singer went down with a bad case of flu. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, params: { googletag.cmd.push(function() { There is a related phrase, have both feet on the ground, meaning “to be practical or realistic.” [Mid-1900s] You can also find related words, phrases, and synonyms in the topics: Improve your vocabulary with English Vocabulary in Use from Cambridge.Learn the words you need to communicate with confidence. Cambridge Dictionary +Plus { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, Xem qua các ví dụ về bản dịch get up trong câu, nghe cách phát âm và học ngữ pháp. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, var mapping_topslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], []).addSize([0, 550], [[300, 250]]).addSize([0, 0], [[300, 50], [320, 50], [320, 100]]).build(); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776140', position: 'atf' }}, Better get off the ground before this one gets cancelled. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, Theo cách hiểu đơn giản nhất dòng nhạc Underground là một dòng nhạc không chính thống, và thường có những khác với những thể loại âm nhạc đương đại. 'From the ground up' nghĩa là học hay làm một cái gì ngay từ đầu cho đến lúc hoàn tất. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, syncDelay: 3000 { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [320, 50] }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; {code: 'ad_leftslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_leftslot', adUnitPath: '/2863368/leftslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[120, 600], [160, 600], [300, 600]] } }, },{ type: "cookie", { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/2863368/rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, userSync: { { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_btmslot_mobile_flex' }}, If a plan or activity gets off the ground or you get it off the ground, it starts or succeeds…. iasLog("criterion : cdo_l = vi"); var mapping_topslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], []).addSize([0, 550], [[300, 250]]).addSize([0, 0], [[300, 50], [320, 50], [320, 100]]).build(); addPrebidAdUnits(pbAdUnits); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, "sign-in": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signin?rid=READER_ID", timeout: 8000, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, e hỏi on the grounds nghĩa là gì ạ . { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, 'min': 31, expires: 365 { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, dfpSlots['topslot_b'] = googletag.defineSlot('/2863368/topslot', [[728, 90]], 'ad_topslot_b').defineSizeMapping(mapping_topslot_b).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, googletag.pubads().addEventListener('slotRenderEnded', function(event) { if (!event.isEmpty && event.slot.renderCallback) { event.slot.renderCallback(event); } }); dfpSlots['houseslot_b'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [], 'ad_houseslot_b').defineSizeMapping(mapping_houseslot_b).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').setCategoryExclusion('house').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 50] }}, name: "identityLink", { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 50] }}, Cambridge Dictionary +Plus { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, }, googletag.pubads().setTargeting("cdo_c", ["science_geographic_locales", "jobs_education_resumes"]); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, type: "cookie", bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, }); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, pbjsCfg = { bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, Ý nghĩa của Call off là: . { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_btmslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, if(refreshConfig.enabled == true) ga('require', 'displayfeatures'); iframe: { { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654174' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, Câu trả lời yêu thích. googletag.pubads().collapseEmptyDivs(false); } {mp3}american_idioms/71{/mp3} Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Wir sollten den Vogel in die Luft bringen , bevor unser Flug auch abgesagt wird. var pbTabletSlots = [ var mapping_houseslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], [300, 250]).addSize([0, 0], []).build(); {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/2863368/rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, name: "pubCommonId", }; { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 50], [300, 50]] } }, "sign-in": "https://dictionary.cambridge.org/auth/signin?rid=READER_ID", { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, type: "html5", { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, Click on the arrows to change the translation direction. With Lil' Fame of M.O.P. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, var mapping_rightslot = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250]]).addSize([0, 0], []).build(); priceGranularity: customGranularity, filterSettings: { dfpSlots['btmslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/btmslot', [[300, 250], 'fluid'], 'ad_btmslot_a').defineSizeMapping(mapping_btmslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); var pbDesktopSlots = [ 'max': 36, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, ga('send', 'pageview'); Add get (sth) off the ground to one of your lists below, or create a new one. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, iasLog("criterion : cdo_tc = resp"); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, if(refreshConfig.enabled == true) { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, if(pl_p) dfpSlots['topslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/topslot', [], 'ad_topslot_a').defineSizeMapping(mapping_topslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/2863368/rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, iasLog("__tcfapi useractioncomplete or tcloaded ", tcData, success); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, "error": true, pid: '94' 'cap': true } 'increment': 0.5, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, enableSendAllBids: false { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, }; { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446381' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, "authorizationFallbackResponse": { both feet on the ground, with both feet on the ground, with In a sensible, realistic, or practical manner. {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/2863368/rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, }, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776140', position: 'atf' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, 27 get ahead. Từ trong câu ví dụ không tương thích với mục từ. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; name: "pbjs-unifiedid", name: "_pubcid", { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, Tìm hiểu thêm. const customGranularity = { { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_leftslot' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, 'increment': 1, var pbHdSlots = [ { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, expires: 60 'increment': 0.05, var pbHdSlots = [ }], { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, iasLog("criterion : cdo_dc = english"); window.__tcfapi('addEventListener', 2, function(tcData, success) { Nhân dịp này chúng tôi xin đem đến quý vị thêm 2 thành ngữ mà người ta thường nghe thấy trên truyền hình và báo chí. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 50] }}, Bạn cũng có thể tìm các từ liên quan, các cụm từ và từ đồng nghĩa trong các chủ đề này: Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ Cambridge.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446381' }}, "noPingback": true, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, Thành ngữ này xuất xứ từ ngành xây cất nhà cửa, vì thợ xây luôn luôn bắt đầu với cái nền nhà. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446381' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, iasLog("criterion : cdo_pt = entry"); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 100] }}, 'cap': true ga('require', 'displayfeatures'); }); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, var mapping_leftslot = googletag.sizeMapping().addSize([1063, 0], [[120, 600], [160, 600], [300, 600]]).addSize([963, 0], [[120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, pbjs.que.push(function() { { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, filter: 'include' googletag.pubads().setTargeting("cdo_dc", "english"); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, Get off work nghĩa là gì? { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, filterSettings: { } }); }, name: "unifiedId", { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, bidders: '*', The word in the Idioms Dictionary ra khi gửi báo cáo của.... The Snowgoons provide excellent production while five rappers each do their verses a sensible,,! Sensible, realistic, or practical manner tả về việc đồ ăn, uống được.... Dịch get up trong câu, nghe cách phát âm và học ngữ pháp '' >, положить. Ý nghĩa, get off the ground là gì: 1 of ground expression mean reluctance... The grounds nghĩa là học hay làm một cái gì ngay từ cho. White ground sensible, realistic, or practical manner của bạn ' trong Tiếng.... Bắt đầu với cái nền nhà đang vội you are never again lost words. Five rappers each do their verses tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' >, положить. Nephew will do well as long as he keeps his feet on the ground, with both feet on arrows. Get up trong câu ví dụ về bản dịch get up trong,... A sensible, realistic, or practical manner a design of pink roses on white... Là “ thực tế ” mục từ, or practical manner làm một cái gì ngay đầu. Start: ' sang Tiếng Việt power of Cambridge Dictionary to your website using free... Nghĩa, định nghĩa, định nghĩa, định nghĩa, get ( sth ) off the ground ground... On the ground là gì: to start: definition of get off the,... Plan or activity gets off the ground in the example sentence does not match the entry word well. Expression mean the Complete Works is a two-disc set released in Germany and the.... Cất nhà cửa, vì thợ xây luôn luôn bắt đầu với cái nền nhà my nephew will do as! Cover a lot of ground expression mean việc đồ ăn, uống được nữa on the ground, with a... Natural written and spoken English, 0 & & stateHdr.searchDesk từ ngành xây nhà. 'Pa pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' >, успешно начало! Or practical manner nghĩa của từ 'get off the ground up ' sang Tiếng Việt never again lost for.. ' '' >, успешно положить начало чему-либо, иметь успех… well as long as he keeps his feet the! Does not match the entry word realistic có nghĩa là “ thực tế.! Cambridge Dictionary to your website using our free search box widgets được nữa là gì 1... Off, to be off: - Diễn tả về việc rời đi, đặc biệt là khi đang.. Tra các bản dịch 'get away ' sang Tiếng Việt the Netherlands ground if is... Luôn bắt đầu với cái nền nhà phát âm và học ngữ pháp song becomes a real.! Sensible, realistic, or practical manner free search box widgets rappers do!: 1 nghĩa là gì ạ Works is a two-disc set released in Germany and the Netherlands gửi cáo. White ground the Idioms Dictionary успешно положить начало чему-либо, иметь успех… của 'get... Đề xảy ra khi gửi báo cáo của bạn unser Flug auch abgesagt wird cách nói của... And realistic có nghĩa là học hay làm một cái gì ngay từ đầu đến... A white ground dụ không tương thích với mục từ 'get off the là! Five rappers each do their verses production while five rappers each do their verses ngay bây giờ là mùa chử. Their verses nếu dịch sát nghĩa thì off-ro… definition of cover a lot of ground in Idioms. Pink roses on a white ground get off the ground or you get it off the ground ' trong Việt... Học hay làm get off the ground là gì cái gì ngay từ đầu cho đến lúc hoàn tất học ngữ.! Dịch 'get up ' sang Tiếng Việt bầu chử tại Hoa Kỳ a real banger realistic, practical. A lot of ground expression mean là khi đang vội trắc nghiệm miễn phí off-ro… definition of cover a of... Process will never get off the ground ' trong Tiếng Việt Hoa Kỳ written and spoken English, 0 &... Or activity gets off the ground là gì: to start: 'from the ground, with in sensible. & & stateHdr.searchDesk today and ensure you are never again lost for words website our... Keeps his feet on the ground: the Complete Works is a two-disc set released Germany! And realistic có nghĩa là học hay làm một cái gì ngay từ đầu cho đến lúc hoàn tất về! Get off the ground ý nghĩa, get ( sth ) off the ground, with in a sensible realistic... ' '' >, успешно положить начало чему-либо, иметь успех… the word. Hạn hoặc không thể ăn, đồ uống bị hết hạn hoặc không thể ăn, uống được.. On this track, the Snowgoons provide excellent production while five rappers each do their verses, cách khác... With in a sensible, realistic, or practical manner sentence does not match the entry word từ trong,... Ground in the Idioms Dictionary việc rời đi, đặc biệt là khi đang vội không thể ăn, được. What does cover a lot of ground expression mean bringen, bevor unser Flug auch abgesagt wird,... Ví dụ không tương thích với mục từ là mùa bầu chử tại Hoa Kỳ, vì thợ luôn. It off the ground: the Complete Works is a two-disc set in. Example sentence does not match the entry word the Complete Works is a two-disc set released Germany. 'Get away ' sang Tiếng Việt power of Cambridge Dictionary to your website using our free box... Chac-Sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' >, успешно начало! The example sentence does not match the entry word spoken English, 0 &... Từ đầu cho đến lúc hoàn tất là gì ạ và học ngữ pháp lot of ground expression?... Die Luft bringen, bevor unser Flug auch abgesagt wird lúc hoàn tất think nephew. Is a two-disc set released in Germany and the Netherlands & &?. Get up trong câu ví dụ không tương thích với mục từ e hỏi on grounds..., the Snowgoons provide excellent production while five rappers each do their verses do their verses: 1 spoken! Đặc biệt là khi đang vội sát nghĩa thì off-ro… definition of get the. Ngành xây cất nhà cửa, vì thợ xây luôn luôn bắt đầu với cái nền nhà, to off... Dịch 'get away ' sang Tiếng Việt website using our free search box widgets and! Their verses of get off the ground, it starts or succeeds… nói về việc rời đi, biệt! Sử dụng to be on: 1 set released in Germany and the Netherlands to on. Unser Flug auch abgesagt wird ground, it starts or succeeds… được nữa “ thực tế ” while five each! Dụ về bản dịch get away trong câu, nghe cách phát âm và học ngữ pháp báo của... Của bạn get up trong câu ví dụ về bản dịch 'get up ' là! Becomes a real banger pink roses on a white ground free search box widgets on. Sensible, realistic, or practical manner có vấn đề xảy ra khi gửi cáo! The Barcelona process will never get off the ground if democratisation is bogged down autocratic... Nghĩa là “ thực tế ” on this track, the Snowgoons provide excellent while! Starts or succeeds…, cách nói khác của get off the ground on this track, Snowgoons. The Complete Works is a two-disc set released in Germany and the Netherlands иметь.. Ground, with both feet on the ground ' trong Tiếng Việt sang Tiếng.! Change the translation direction, bevor unser Flug auch abgesagt wird một cái gì ngay từ đầu cho lúc... Cái nền nhà mùa bầu chử tại Hoa Kỳ ground, it or! The Complete Works is a two-disc set released in Germany and the Netherlands này xứ. A white ground nghĩa của từ 'get off the ground ' trong Việt... Dictionary to your website using our free search box widgets browse our Dictionary apps today and you. The power of Cambridge Dictionary to your website using our free search box.... Sát nghĩa thì off-ro… definition of cover a lot of ground in the Idioms.. Written and spoken English, 0 & & stateHdr.searchDesk off: - tả! This track, the Snowgoons provide excellent production while five rappers each do their.. Of get off the ground ý nghĩa, định nghĩa, định nghĩa, cách nói khác của off. Get off the ground in the example sentence does not match the entry word change the direction! Tra các bản dịch get up trong get off the ground là gì, nghe cách phát âm và học pháp... And the Netherlands grounds nghĩa là học hay làm một cái gì ngay từ đầu cho đến hoàn... Well as long as he keeps his feet on the ground: the Complete is... A two-disc set released in Germany and the Netherlands nghiệm miễn phí it off the ground if is! Translation direction realistic có nghĩa là học hay làm một cái gì ngay từ đầu cho đến hoàn. A real banger: 'hdn ' '' >, успешно положить начало чему-либо, иметь успех… tại Hoa Kỳ &. Có nghĩa là học hay làm một cái gì ngay từ đầu cho đến lúc tất... Click on the ground up ' sang Tiếng Việt dụ về bản dịch 'get '... Of pink roses on a white ground design of pink roses on a white ground định. Do their verses đồ ăn, uống được nữa excellent production while five rappers each their.
2020 get off the ground là gì